Tuyển dụng

tuyển đụng nhân viên kỹ thuật

Công ty oto Hiệp Lợi được hình thành và phát triển từ rất lâu. Chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường oto. Để góp phần đưa công ty phát triến đi lên chúng tôi đang cần một số nguồn nhân lực lành nghề sửa chữa oto..

Xem thêm
0902 48 2222

eeeee

eeeee

ee

eeeeeee

eeeeeee
eeeeeeee