Giới thiệu

Giới thiệu Ô Tô Hiệp Lợi

Ra đời năm 1956, Ô Tô Hiệp Lợi đã có vị trí nhất định trong hệ thống Garage Ô Tô tại Bình Dương, Việt Nam. Trải qua nhiều biến đổi về xã hội cũng như về nền kinh tế đất nước chúng tôi lĩnh hội được những kinh nghiệm quý giá về các đời xe có tại Việt Nam nói riêng và đặc biệt cách bảo dưỡng xe làm sao cho phù hợp nhất và tốt nhất cho khí hậu miền nam Việt Nam này.

Xem thêm

Tầm nhìn - Chiến lược phát triển

Garage Hiệp Lợi tạo ra cách làm tốt hơn thông qua việc chuyên môn hóa tới từng khâu công việc, tới từng con người và luôn đặt tính hiệu quả của công việc lên hàng đầu. Việc chuyên môn hóa tạo ra quy trình chuyên nghiệp. Để kết nối các quy trình chuyên nghiệp này chúng tôi sử dụng chất xúc tác bôi trơn là tính thân thiện.

Xem thêm
0902 48 2222

eeeee

eeeee

ee

eeeeeee

eeeeeee
eeeeeeee